TFBN โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมแผ่นบังหน้า

กลุ่มโต๊ะพับอเนกประสงค์

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภทโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยมีคุณสมบัติ โครงสร้างโต๊ะแข็งแรง พิสูจน์ได้ โครงขาชุบโครเมี่ยมหนาพิเศษ ป้องกันการเป็นสนิมง่าย หน้าโต๊ะเพาะโครงถี่ปิดโฟเมก้าเกรดเอ ทนรอยขีดข่วน ปิดขอบหน้าโต๊ะ PVC ด้วยเครื่องจักรทันสมัย กันน้ำซึมตามขอบโต๊ะ

คุณสมบัติของสินค้า
1. หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบเมลามีนสีเชอร์รี่หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.
  มีแผ่นบังหน้าผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดเคลือบเมลามีนสีดำหนา 19 มม.ปิดขอบ PVC 1 มม.
2. ชุดโครงขา-โครงขาล่างทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ½ นิ้วหนา 1.2 มม.
  -โครงขาตั้งทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ¼ นิ้วหนา 1.2 มม.
  -โครงขาบนทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ¼ นิ้วหนา 1.2 มม. โดยทั้งหมดตัดเชื่อมประกอบ
   เข้าด้วยกันพ่นสี EPOXY สีเทา
3. แป้นรองหน้าโต๊ะทำด้วยท่อเหล็กเหลี่ยม 2 นิ้ว x นิ้ว หนา 1.8 มม. พร้อมฝาปิดโดยเชื่อมต่อกับ
   คานยึดหน้าโต๊ะด้วยท่อเหลี่ยม 1 นิ้ว x 1 นิ้ว พ่นสี EPOXY
4. อุปกรณ์ราวขาพับผลิตจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปมีร่องรางเลื่อน และเหล็กเพลากลมตัดรูป
   เป็นตัวยู
5. ที่ปลายขาทั้ง 4 ด้านมีจุกพลาสติกปิดปลายขาและปุ่มปรับระดับ