การมี ตู้เซฟ ดีอย่างไร?

  1. ช่วยรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับทรัพย์สิน ตู้เซฟนั้นที่ออกแบบเพื่อรองรับภัยสถานการณ์อันตรายในด้านต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย โจรกรรม เป็นต้น
  2. น้ำหนักที่ค่อนข้างมาก สำหรับตู้เซฟควรติตตั้งในพื้นที่มีความปลอดภัยและเป็นที่เราสามารถดูแลรักษาได้ง่ายจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายตู้เซฟบ่อย ๆ ดังนั้นการที่มีตู้เซฟที่มีน้ำหนักมากจะช่วยให้ป้องกันโจรจากการลักลอบขนย้ายตู้เซฟได้ยาก
  3. เก็บเอกสารที่สำคัญ ถ้ามีเอกสารที่สำคัญ เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารการเงิน ตู้เซฟเป็นทางเลือกในการเก็บเอกสารสำคัญ
  4. ระบบป้องกันที่แน่นหนา ตู้เซฟส่วนมากจะมีการล็อคและการเปิดโดยการใช้การล็อครหัส เช่น ระบบการล็อคแบบหมุน ระบบการหมุนเข้ารหัสถือว่าเป็นที่นิยมในสากลเพราะมีความปลอดภัยสูง
  5. เก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายได้ หากมีสิ่งของที่เป็นอันตราย เช่น ปืน ควรให้ความสำคัญในการเก็บให้มีความปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบ้านมีเด็กหรือลูก

ลองเลือกดู ตู้เซฟ ของเราเลยสิ!

หรือลองดู ตู้เซฟกันไฟ จากเว็บไซต์ในเครือของเราก็ได้นะ!

ตู้เซฟ
ตู้เซฟรุ่นฟังก์ชั่นพิเศษ
Share this story