Category: โต๊ะพับเอนกประสงค์

You are here:

TFB โต๊ะอเนกประสงค์

TFB โต๊ะอเนกประสงค์ กลุ่มโต๊ะพับอเนกประสงค์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภทโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยมีคุณสมบัติ โครงสร้างโต๊ะแข็งแรง พิสูจน์ได้ โครงขาชุบโครเมี่ยมหนาพิเศษ ป้องกันการเป็นสนิมง่าย หน้าโต๊ะเพาะโครงถี่ปิดโฟเมก้าเกรดเอ ทนรอยขีดข่วน ปิดขอบหน้าโต๊ะ PVC ด้วยเครื่องจักรทันสมัย กันน้ำซึมตามขอบโต๊ะ คุณสมบัติของสินค้า 1. หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบเมลามีนสีเชอร์รี่หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม. 2.ชุดโครงขา-โครงขาล่างทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ½ นิ้วหนา 1.2 มม.  -โครงขาตั้งทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ¼ นิ้วหนา 1.2 มม.   -โครงขาบนทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ¼ นิ้วหนา 1.2 มม.    โดยทั้งหมดตัดเชื่อมประกอบเข้าด้วยกันพ่นสี EPOXY สีเทา3. แป้นรองหน้าโต๊ะทำด้วยท่อเหล็กเหลี่ยม…

Read story

TFBN โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมแผ่นบังหน้า

TFBN โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมแผ่นบังหน้า กลุ่มโต๊ะพับอเนกประสงค์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภทโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยมีคุณสมบัติ โครงสร้างโต๊ะแข็งแรง พิสูจน์ได้ โครงขาชุบโครเมี่ยมหนาพิเศษ ป้องกันการเป็นสนิมง่าย หน้าโต๊ะเพาะโครงถี่ปิดโฟเมก้าเกรดเอ ทนรอยขีดข่วน ปิดขอบหน้าโต๊ะ PVC ด้วยเครื่องจักรทันสมัย กันน้ำซึมตามขอบโต๊ะ คุณสมบัติของสินค้า 1. หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลเคลือบเมลามีนสีเชอร์รี่หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.  มีแผ่นบังหน้าผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดเคลือบเมลามีนสีดำหนา 19 มม.ปิดขอบ PVC 1 มม. 2. ชุดโครงขา-โครงขาล่างทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ½ นิ้วหนา 1.2 มม.  -โครงขาตั้งทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ¼ นิ้วหนา 1.2 มม.   -โครงขาบนทำจากท่อเหล็กกลม Ø 1 ¼ นิ้วหนา…

Read story

TFR โต๊ะกลมจัดเลี้ยงพับครึ่งมีล้อ

TFR โต๊ะกลมจัดเลี้ยงพับครึ่งมีล้อ กลุ่มโต๊ะพับเอนกประสงค์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภทโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยมีคุณสมบัติ โครงสร้างโต๊ะแข็งแรง พิสูจน์ได้ โครงขาชุบโครเมี่ยมหนาพิเศษ ป้องกันการเป็นสนิมง่าย หน้าโต๊ะเพาะโครงถี่ปิดโฟเมก้าเกรดเอ ทนรอยขีดข่วน ปิดขอบหน้าโต๊ะ PVC ด้วยเครื่องจักรทันสมัย กันน้ำซึมตามขอบโต๊ะ คุณสมบัติของสินค้า 1. หน้าโต๊ะทำจากไม้ตีโครงบุโฟเมก้าแท้สีขาวหนา 25 มม. 2. ปิดขอบด้วย PVC (EDGE BAND) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ 3. โครงขาเหล็กชุบโครเมียมและพ่นสี แข็งแรงทนทาน 4. ใช้สะดวก พับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ โต๊ะกลม โต๊ะพับ เหมาะสำหรับจัดห้องประชุม    จัดงานเลี้ยงต่างๆ

Read story

TR โต๊ะกลมขาพับได้

TR โต๊ะกลมขาพับได้ กลุ่มโต๊ะพับเอนกประสงค์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภทโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยมีคุณสมบัติ โครงสร้างโต๊ะแข็งแรง พิสูจน์ได้ โครงขาชุบโครเมี่ยมหนาพิเศษ ป้องกันการเป็นสนิมง่าย หน้าโต๊ะเพาะโครงถี่ปิดโฟเมก้าเกรดเอ ทนรอยขีดข่วน ปิดขอบหน้าโต๊ะ PVC ด้วยเครื่องจักรทันสมัย กันน้ำซึมตามขอบโต๊ะ คุณสมบัติของสินค้า1. หน้าโต๊ะทำจากไม้ตีโครงบุโฟเมก้าแท้สีขาวหนา 25 มม. 2. ปิดขอบด้วย PVC (EDGE BAND) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ 3. โครงขาเหล็กชุบโครเมียมและพ่นสี แข็งแรงทนทาน 4. ใช้สะดวก พับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ โต๊ะกลม โต๊ะพับ เหมาะสำหรับจัดห้องประชุม    จัดงานเลี้ยงต่างๆ

Read story

TKO โต๊ะพับโค้งขาพับได้ TKO72,TKO30

TKO โต๊ะพับโค้งขาพับได้ TKO72,TKO30 กลุ่มโต๊ะพับเอนกประสงค์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภทโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยมีคุณสมบัติ โครงสร้างโต๊ะแข็งแรง พิสูจน์ได้ โครงขาชุบโครเมี่ยมหนาพิเศษ ป้องกันการเป็นสนิมง่าย หน้าโต๊ะเพาะโครงถี่ปิดโฟเมก้าเกรดเอ ทนรอยขีดข่วน ปิดขอบหน้าโต๊ะ PVC ด้วยเครื่องจักรทันสมัย กันน้ำซึมตามขอบโต๊ะ คุณสมบัติของสินค้า 1. หน้าโต๊ะทำจากไม้ตีโครงบุโฟเมก้าแท้สีขาวหนา 25 มม. 2. ปิดขอบด้วย PVC (EDGE BAND) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ 3. โครงขาเหล็กชุบโครเมียมและพ่นสี แข็งแรงทนทาน 4. ใช้สะดวก พับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ โต๊ะกลม โต๊ะพับ เหมาะสำหรับจัดห้องประชุม    จัดงานเลี้ยงต่างๆ

Read story

TF โต๊ะพับอเนกประสงค์

TF โต๊ะพับอเนกประสงค์ กลุ่มโต๊ะพับอเนกประสงค์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภทโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยมีคุณสมบัติ โครงสร้างโต๊ะแข็งแรง พิสูจน์ได้ โครงขาชุบโครเมี่ยมหนาพิเศษ ป้องกันการเป็นสนิมง่าย หน้าโต๊ะเพาะโครงถี่ปิดโฟเมก้าเกรดเอ ทนรอยขีดข่วน ปิดขอบหน้าโต๊ะ PVC ด้วยเครื่องจักรทันสมัย กันน้ำซึมตามขอบโต๊ะ คุณสมบัติของสินค้า 1. หน้าโต๊ะทำจากไม้ตีโครงบุโฟเมก้าแท้สีขาวหนา 25 มม. 2. ปิดขอบด้วย PVC (EDGE BAND) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ 3. โครงขาทำจากเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรงทนทาน 4. ใช้สะดวก พับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ โต๊ะกลม โต๊ะพับ    เหมาะสำหรับจัดห้องประชุม จัดงานเลี้ยงต่างๆ

Read story