Category: โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL

You are here:

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TC90EA

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TC90E รหัสสินค้า : TC90E รายละเอียด : โต๊ะคอมฯถาดเหล็กมีฝาครอบ รายละเอียดเพิ่มเติม : ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 800x600x750 มม. กลุ่มโต๊ะคอมฯขาเหล็ก คุณภาพ ผลิตจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ขาโต๊ะ สามารถปรับระดับได้

Read story

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TC90E

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TC90E รหัสสินค้า : TC90E รายละเอียด : โต๊ะคอมฯถาดเหล็กมีฝาครอบ รายละเอียดเพิ่มเติม : ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 800x600x750 มม. กลุ่มโต๊ะคอมฯขาเหล็ก คุณภาพ ผลิตจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ขาโต๊ะ สามารถปรับระดับได้

Read story

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TC92EA

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TC92EA รหัสสินค้า : TC92E รายละเอียด : โต๊ะคอมพิวเตอร์+ปริ้นเตอร์มีฝาครอบ รายละเอียดเพิ่มเติม : ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 1200x600x750 มม. กลุ่มโต๊ะคอมฯขาเหล็กคุณภาพ ผลิตจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ขาโต๊ะ สามารถปรับระดับได้

Read story

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TC92E

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TC92E รหัสสินค้า : TC92E รายละเอียด : โต๊ะคอมพิวเตอร์+ปริ้นเตอร์มีฝาครอบ รายละเอียดเพิ่มเติม : ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 1200x600x750 มม. กลุ่มโต๊ะคอมฯขาเหล็กคุณภาพ ผลิตจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ขาโต๊ะ สามารถปรับระดับได้

Read story

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TMC80E

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TMC80E รหัสสินค้า : TMC80 รายละเอียด : โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน รายละเอียดเพิ่มเติม : สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 800x600x750 มม. โต๊ะคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์ติเกิ้ลกลุ่มโต๊ะคอมพิวเตอร์นี้มีคุณสมบัติ แผ่น Top ผลิตจาก Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ทนการขีดข่วนป้องกันรอยซึมของน้ำความชื้น และการวางภาชนะร้อน แผ่นบังหน้าโต๊ะทุกรุ่นจะ SET เข้าด้านในสะดวกต่อผู้นั่งทำงาน

Read story

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TMCTMC1200E

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TMC1200E รหัสสินค้า : TMC1200 รายละเอียด : โต๊ะคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน มีที่วางกล่องกระดาษ รายละเอียดเพิ่มเติม : สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 1200*600*750 มม. โต๊ะคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิ้ลกลุ่มโต๊ะคอมพิวเตอร์นี้มีคุณสมบัติ แผ่น Top ผลิตจาก Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ทนการขีดข่วนป้องกันรอยซึมของน้ำความชื้น และการวางภาชนะร้อน แผ่นบังหน้าโต๊ะทุกรุ่นจะ SET เข้าด้านในสะดวกต่อผู้นั่งทำงาน

Read story

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TMC1202E

โต๊ะคอมยี่ห้อ TMCL TMC1202E รหัสสินค้า : TMC1202 รายละเอียด : โต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน 2 ลิ้นชักขวา รายละเอียดเพิ่มเติม : สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 1200x600x750 มม. โต๊ะคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิ้ล กลุ่มโต๊ะคอมพิวเตอร์นี้มีคุณสมบัติ แผ่น Top ผลิตจาก Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน ทนการขีดข่วนป้องกันรอยซึมของน้ำความชื้น และการวางภาชนะร้อน แผ่นบังหน้าโต๊ะทุกรุ่นจะ SET เข้าด้านในสะดวกต่อผู้นั่งทำงาน  

Read story