Category: โซฟา

You are here:

โซฟา CT042

โซฟา CT042 รหัสสินค้า: TY-CT042Cรายละเอียด: โต๊ะกลาง ขาชุบโครเมียมขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 900x500x400 มม. รหัสสินค้า: TY-CT042Pรายละเอียด: โต๊ะกลาง ขาพ่นสีขาวขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 900x500x400 มม. รายละเอียดเพิ่มเติมโต๊ะกลางเป็นแนวคิดของการผสมผสานระหว่างไม้กับเหล็ก และมีการเพิ่มฟังก์ชั่นเพื่อจัดวางวารสาร ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูปชุบโครเมียม TOP ไม้ PARTICLE BOARD เกรด A หนา 25mm. มีให้เลือกทั้งแบบพ่นสีและชุบโครเมียม แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน สีที่ผลิต กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

โซฟา CT041

โซฟา CT041 รหัสสินค้า: TY-CT041Cรายละเอียด: โต๊ะมุม ขาชุบโครเมียมขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 500x500x400 มม. รหัสสินค้า: TY-CT041Pรายละเอียด: โต๊ะมุม ขาพ่นสีขาวขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 500x500x400 มม. รายละเอียดเพิ่มเติมโต๊ะกลางเป็นแนวคิดของการผสมผสานระหว่างไม้กับเหล็ก และมีการเพิ่มฟังก์ชั่นเพื่อจัดวางวารสาร ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูปชุบโครเมียม TOP ไม้ PARTICLE BOARD เกรด A หนา 25mm. มีให้เลือกทั้งแบบพ่นสีและชุบโครเมียม แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน สีที่ผลิต กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

โซฟา CT032

โซฟา CT032 รหัสสินค้า: TY-CT032Cรายละเอียด: RACKAZINE ขาชุบโครเมียมขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 900x500x400 มม. รหัสสินค้า: TY-CT032Pรายละเอียด: RACKAZINE ขาพ่นสีขาวขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 900x500x400 มม. รายละเอียดเพิ่มเติมโต๊ะกลางเป็นแนวคิดของการผสมผสานระหว่างไม้กับเหล็ก และมีการเพิ่มฟังก์ชั่นเพื่อจัดวางวารสาร ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูปชุบโครเมียม TOP ไม้ PARTICLE BOARD เกรด A หนา 25mm. มีให้เลือกทั้งแบบพ่นสีและชุบโครเมียม แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน สีที่ผลิต กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

โซฟา CT031

โซฟา CT031 รหัสสินค้า: TY-CT031Cรายละเอียด: โต๊ะมุม ขาชุบโครเมียมขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 500x500x400 มม. รหัสสินค้า: TY-CT031Pรายละเอียด: โต๊ะมุม ขาพ่นสีขาวขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 500x500x400 มม. รายละเอียดเพิ่มเติมโต๊ะกลางเป็นแนวคิดของการผสมผสานระหว่างไม้กับเหล็ก และมีการเพิ่มฟังก์ชั่นเพื่อจัดวางวารสาร ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูปชุบโครเมียม TOP ไม้ PARTICLE BOARD เกรด A หนา 25mm. มีให้เลือกทั้งแบบพ่นสีและชุบโครเมียม แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน สีที่ผลิต กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

โซฟา SOFA : MO-TECH

โซฟา SOFA : MO-TECH รหัสสินค้า: MO-SF061รายละเอียด: โซฟา 1 ที่นั่งขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 890x800x750 มม. รหัสสินค้า: MO-SF062รายละเอียด: โซฟา 2 ที่นั่งขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1470x800x750 มม. รหัสสินค้า: MO-SF063รายละเอียด: โซฟา 3 ที่นั่งขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 2050x800x750 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.เบาะที่นั่งและพนักพิงใหญ่ให้ความรู้สึก ภูมิฐาน นั่งสบาย2.มีให้เลือกทั้งแบบหนัง PVC เกรด A ผ้าฝ้าย และผ้าฝ้าย Trendy หลากสีสัน สีที่ผลิต สีเพิ่มเติม กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

โซฟา SF090 SF091 SF092

โซฟา SF090 SF091 SF092 รหัสสินค้า: TY-SF090-1รายละเอียด: โซฟารุ่น Fino III (Stool)ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 600x780x400 มม. รหัสสินค้า: TY-SF090-2รายละเอียด: โซฟารุ่น Fino III (Stool)ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1200x780x400 มม. รหัสสินค้า: TY-SF091รายละเอียด: โซฟารุ่น Fino III 1 ที่นั่ง ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 600x780x780 มม. รหัสสินค้า: TY-SF092รายละเอียด: โซฟารุ่น Fino III 2 ที่นั่ง ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1200x780x780 มม. รหัสสินค้า: TY-SF092Cรายละเอียด: โซฟารุ่น Fino III (เข้ามุม)ขนาด กว้าง*ลึก*สูง…

Read story

โซฟา SF042

โซฟา SF042 Fino Series รหัสสินค้า: TY-SF042รายละเอียด: Fino IIขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1460x755x720 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.โซฟารับแขก 2 ที่นั่ง สำหรับสำนักงานทันสมัย2.เบาะที่นั่งและพนักพิงบุด้วยผ้าชั้นดี มีสีให้เลือก ทั้งสี Monotone หรือ 2-tone3.ขาชุบโครเมียมเพิ่มความสวยงาม สามารถนำมาจัดวางได้หลายรูปแบบ สีที่ผลิตยอดนิยม สีเพิ่มเติม กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

โซฟา SF022

โซฟา SF022 Fino Series รหัสสินค้า: TY-SF022รายละเอียด: Fino Iขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1230x715x730 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.โซฟารับแขก 2 ที่นั่ง สำหรับสำนักงานทันสมัย2.เบาะที่นั่งและพนักพิงบุด้วยผ้าชั้นดี มีสีให้เลือก ทั้งสี Monotone หรือ 2-tone3.ขาชุบโครเมียมเพิ่มความสวยงาม สามารถนำมาจัดวางได้หลายรูปแบบ สีที่ผลิตยอดนิยม สีเพิ่มเติม กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

โซฟา PCD1309

โซฟา PCD1309 Cubic Series Office Boothสร้างพื้นที่ส่วนตัวง่ายๆด้วยชุด Cubic Office Booth + Top รหัสสินค้า: TY-PCD1309รายละเอียด: Cubic Office Booth + Top ( 1200 x 600 mm. )ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1300x950x1200 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.โครงไม้ Particle Board หนา 3 mm. เพาะโครงขึ้นรูป ความหนารวม 50 mm.2.บุฟองน้ำ หนา 5 mm. โดยรอบ พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์โลหะยึดระหว่างแผง3.ปุ่มปรับระดับขาทั้ง 3 ด้าน สีที่ผลิต ผ้า Trendy สี Top กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

โซฟา PCS1309

โซฟา PCS1309 Cubic Series Office Boothสร้างพื้นที่ส่วนตัวง่ายๆด้วยชุด Cubic Office Booth + Sofa 2 ที่นั่ง รหัสสินค้า: TY-PCS 1309รายละเอียด: Cubic Office Booth + Sofa 2 ที่นั่ง (SF072)ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1300x950x1200 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.โครงไม้ Particle Board หนา 3 mm. เพาะโครงขึ้นรูป ความหนารวม 50 mm.2.บุฟองน้ำ หนา 5 mm. โดยรอบ พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์โลหะยึดระหว่างแผง3.ปุ่มปรับระดับขาทั้ง 3 ด้าน สีที่ผลิต ผ้า Trendy กลับหน้ารวมสินค้า

Read story