Category: แผงกั้นชนิดไม่มีเฟรม

You are here:

แผงกั้นชนิดไม่มีเฟรม TMCL TMA

แผงกั้นชนิดไม่มีเฟรม TMCL TMA ฉากกั้นห้อง TMCL TMA แผงครึ่งกระจกขัดลาย (ไม่มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ Model : TMCL TMA TMCL ฉากกั้นห้อง แผงครึ่งกระจกขัดลาย (ไม่มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ ประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ เลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

Read story

แผงกั้นชนิดไม่มีเฟรม TMCL TMH

แผงกั้นชนิดไม่มีเฟรม TMCL TMH ฉากกั้นห้อง TMCL TMH แผงครึ่งกระจกใส (ไม่มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ Model : TMCL TMH TMCL ฉากกั้นห้อง แผงครึ่งกระจกใส (ไม่มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ ประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการเลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

Read story

แผงกั้นชนิดไม่มีเฟรม TMCL TMF

แผงกั้นชนิดไม่มีเฟรม TMCL TMF ฉากกั้นห้อง TMCL TMF แผงผ้าทึบ มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ Model : TMCL TMF TMCL ฉากกั้นห้อง แผงผ้าทึบ มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ ประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงานช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ เลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบแพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

Read story