Category: แผงกั้นชนิดมีเฟรม

You are here:

แผงกั้นชนิดมีเฟรม FURNITECH MA

แผงกั้นชนิดมีเฟรม FURNITECH MA ฉากกั้นห้อง FURNITECH MA แผงครึ่งกระจกขัดลาย (มีเฟรม)มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ Model : FURNITECH MA FURNITECH ฉากกั้นห้อง แผงครึ่งกระจกขัดลาย (มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ ประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงานช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการเลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

Read story

แผงกั้นชนิดมีเฟรม FURNITECH MH

แผงกั้นชนิดมีเฟรม FURNITECH MH ฉากกั้นห้อง FURNITECH MH แผงครึ่งกระจกใส (มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ Model : FURNITECH MH FURNITECH ฉากกั้นห้อง แผงครึ่งกระจกใส (มีเฟรม) มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ ประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงานช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการเลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

Read story

แผงกั้นชนิดมีเฟรม FURNITECH – MF

แผงกั้นชนิดมีเฟรม FURNITECH – MF ฉากกั้นห้อง FURNITECH MF แผงผ้าทึบ มีทั้งชนิดมีกล่องไฟ และไม่มีกล่องไฟ Model : FURNITECH – MF FURNITECH ฉากกั้นห้อง แผงผ้าทีบ มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ ประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน ช่วยทำพื้นที่ในสำนักงาน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ เลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

Read story