Category: เก้าอี้แถว

You are here:
เก้าอี้พักคอย1

เก้าอี้แถว B04 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง แบบเหล็ก

เก้าอี้แถว B04 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ที่นั่งที่พิงเป็นเหล็ก B04 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ที่นั่งที่พิงเป็นเหล็กModel : B04เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง พนักพิงและที่นั่งเป็นเหล็ก รหัสสินค้า: B04รายละเอียด: เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง พนักพิงและที่นั่งเป็นเหล็กรายละเอียดเพิ่มเติม: สี เทา ดำ แดง และฟ้าขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 2380x680x800 มม. กลุ่มเก้าอี้แถวเหล็กเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เก้าอี้แถว โครงขาและเท้าแขนผลิตจากเหล็กหนา 1.2 มม. ชุปโครเมี่ยม คานรับเปลือกที่นั่ง ผลิตจากเหล็กหนา 1.8 มม.พ่นสีดำ ที่นั่งและที่พิงทำจากเหล็กพ่นสียึดติดกับโครงเหล็กหนา 1.4 มม. ถอดประกอบด้วยวิธี knock down มีหลายสีให้เลือก ทั้งแบบสามที่นั่ง และสี่ที่นั่ง เหมาะสำหรับใช้นั่งพักคอย…

Read story

เก้าอี้แถว B03 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่งแบบเหล็ก

เก้าอี้แถว B03 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง ที่นั่งที่พิงเป็นเหล็ก B03 เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง ที่นั่งที่พิงเป็นเหล็กModel : B03เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พนักพิงและที่นั่งเป็นเหล็ก รหัสสินค้า: B03รายละเอียด: เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง พนักพิงและที่นั่งเป็นเหล็กรายละเอียดเพิ่มเติม: สี เทา ดำ แดง และฟ้าขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1800x680x800 มม. กลุ่มเก้าอี้แถวเหล็กเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เก้าอี้แถวเบาะที่นั่งและพนักพิงเป็นเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปเป็นตัวเก้าอี้ พ่นสีอีพ็อกซี่ (Epoxy)เบาะที่นั่งหนา 12 มม. คานรับที่นั่งเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 15 มม. พ่นสีฝุ่น(ที่นั่งและที่พิงมีรูฉลุ) ขาและแขนเก้าอี้เป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูป ชุบโครเมี่ยมอย่างดี ความหนา 12 มม.ถอดประกอบด้วยวิธี knock down มีหลายสีให้เลือก ทั้งแบบสามที่นั่ง…

Read story

เก้าอี้แถว B04V เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง แบบเหล็กบุนวม

เก้าอี้แถว B04V เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง แบบเหล็กบุนวมที่นั่งและที่พิง B04V เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง แบบเหล็กบุนวมที่นั่งและที่พิงModel : B04Vเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง พนักพิงและที่นั่งเป็นเหล็ก รหัสสินค้า: B04Vรายละเอียด: เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง แบบเหล็กบุนวมที่นั่งและที่พิงรายละเอียดเพิ่มเติม: สี น้ำตาล น้ำเงินขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 2380x680x700 มม. กลุ่มเก้าอี้แถวเหล็กเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เก้าอี้แถวเบาะที่นั่งและพนักพิงเป็นเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปเป็นตัวเก้าอี้ พ่นสีอีพ็อกซี่ (Epoxy)เบาะที่นั่งหนา 12 มม. คานรับที่นั่งเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 15 มม. พ่นสีฝุ่น(ที่นั่งและที่พิงมีรูฉลุ) ขาและแขนเก้าอี้เป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูป ชุบโครเมี่ยมอย่างดี ความหนา 12 มม.ถอดประกอบด้วยวิธี knock down มีหลายสีให้เลือก ทั้งแบบสามที่นั่ง และสี่ที่นั่ง เหมาะสำหรับใช้นั่งพักคอย…

Read story

เก้าอี้แถว B03V เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง แบบเหล็กบุนวม

เก้าอี้แถว B03V เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง แบบเหล็กบุนวมที่นั่งและที่พิง B03V เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง แบบเหล็กบุนวมที่นั่งและที่พิงModel : B03Vเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง แบบเหล็กบุนวมที่นั่งและที่พิง รหัสสินค้า: B03Vรายละเอียด: เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง แบบเหล็กบุนวมที่นั่งและที่พิงรายละเอียดเพิ่มเติม: สีน้ำตาล สีดำขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1680x680x800 มม. กลุ่มเก้าอี้แถวเหล็กเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เก้าอี้แถวเบาะที่นั่งและพนักพิงเป็นเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูปเป็นตัวเก้าอี้ พ่นสีอีพ็อกซี่ (Epoxy)เบาะที่นั่งหนา 12 มม. คานรับที่นั่งเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 15 มม. พ่นสีฝุ่น(ที่นั่งและที่พิงมีรูฉลุ) ขาและแขนเก้าอี้เป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูป ชุบโครเมี่ยมอย่างดี ความหนา 12 มม.ถอดประกอบด้วยวิธี knock down มีหลายสีให้เลือก ทั้งแบบสามที่นั่ง และสี่ที่นั่ง เหมาะสำหรับใช้นั่งพักคอย ตามคลีนิค โรงพยาบาล…

Read story

เก้าอี้แถว CP214

เก้าอี้แถว CP214 CP214 เก้าอี้โพลีแถว 4 ที่นั่ง เปลือก EXTRA ขาเหล็กเกือกม้าModel : CP214 เฟอร์นิเจอร์สำนักงานรหัสสินค้า: CP214รายละเอียด: เก้าอี้โพลี่แถว 4 ที่นั่ง เปลือก EXTRA ขาเหล็กเกือกม้ารายละเอียดเพิ่มเติม : สี เทา แดง เหลืองขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 2000x500x730 มม. กลุ่มเก้าอี้พลาสติก เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เก้าอี้พลาสติก ทำจาก POLY PROPYLENE มีหลายสีให้เลือก ทั้งแบบสองที่นั่ง สามที่นั่ง และสี่ที่นั่ง เหมาะสำหรับใช้นั่งพักคอย ตามคลีนิค โรงพยาบาล สำนักงานและสถานที่ราชการต่างๆ กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้แถว CP213

เก้าอี้แถว CP213 CP213 เก้าอี้โพลีแถว 3 ที่นั่ง เปลือก EXTRA ขาเหล็กเกือกม้าModel : CP213 เฟอร์นิเจอร์สำนักงานรหัสสินค้า: CP213รายละเอียด: เก้าอี้โพลี่แถว 3 ที่นั่ง เปลือก EXTRA ขาเหล็กเกือกม้า รายละเอียดเพิ่มเติม: สี เทา แดง เหลืองขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1490x500x730 มม. กลุ่มเก้าอี้พลาสติก เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เก้าอี้พลาสติก ทำจาก POLY PROPYLENE มีหลายสีให้เลือก ทั้งแบบสองที่นั่ง สามที่นั่ง และสี่ที่นั่ง เหมาะสำหรับใช้นั่งพักคอย ตามคลีนิค โรงพยาบาล สำนักงานและสถานที่ราชการต่างๆ กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้แถว CP113-1P

เก้าอี้แถว CP113-1P CP113-1P เก้าอี้โพลีแถว 3 ที่นั่ง + 1ที่วางแก้ว ขาเหล็กเกือกม้าModel : CP113-1P เฟอร์นิเจอร์สำนักงานรหัสสินค้า: CP113-1P รายละเอียด: เก้าอี้โพลี่แถว 3 ที่นั่ง ขาเหล็กเกือกม้าที่วางแก้วน้ำ ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดบุด้วยโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบ PVC หนา 25 มม. กันความร้อนและความชื้นได้รายละเอียดเพิ่มเติม: สีฟ้า น้ำเงิน ส้ม ครีม เขียวบางจาก เหลืองแดง เขียวตองขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 2000x500x730 มม. กลุ่มเก้าอี้พลาสติก เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เก้าอี้พลาสติก ทำจาก POLY PROPYLENE มีหลายสีให้เลือก ทั้งแบบสองที่นั่ง สามที่นั่ง และสี่ที่นั่ง เหมาะสำหรับใช้นั่งพักคอย ตามคลีนิค โรงพยาบาล สำนักงานและสถานที่ราชการต่างๆ กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้แถว CP112-1P

เก้าอี้แถว CP112-1P CP112-1P เก้าอี้โพลีแถว 2 ที่นั่ง + 1ที่วางแก้ว ขาเหล็กเกือกม้าModel : CP112-1P เฟอร์นิเจอร์สำนักงานรหัสสินค้า : CP112-1P รายละเอียด : เก้าอี้โพลี่แถว 3 ที่นั่ง ขาเหล็กเกือกม้า ที่วางแก้วน้ำ ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดบุด้วยโฟเมก้าสีขาว ปิดขอบ PVC หนา 25 มม. กันความร้อนและความชื้นได้รายละเอียดเพิ่มเติม : สีฟ้า น้ำเงิน ส้ม ครีม เขียวบางจาก เหลือง แดง เขียวตองขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 1490x500x730 มม. กลุ่มเก้าอี้พลาสติก เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เก้าอี้พลาสติก ทำจาก POLY PROPYLENE มีหลายสีให้เลือก ทั้งแบบสองที่นั่ง สามที่นั่ง และสี่ที่นั่ง…

Read story

เก้าอี้แถว TY-CP114L

เก้าอี้แถว TY-CP114L Lobby Chair รหัสสินค้า: TY-CP114Lรายละเอียด: เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ขาเกือกม้า Top Lectureรายละเอียดเพิ่มเติม: เปลือก Poly ผลิตทั้งแบบเปลือกด้านและเปลือกมันขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 2350x660x780 มม. สีเปลือกที่ผลิต   กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้แถว TY-CP113L

เก้าอี้แถว TY-CP113L Lobby Chair รหัสสินค้า: TY-CP113Lรายละเอียด: เก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง ขาเกือกม้า Top Lectureรายละเอียดเพิ่มเติม: เปลือก Poly ผลิตทั้งแบบเปลือกด้านและเปลือกมันขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1760x660x780 มม. สีเปลือกที่ผลิต   กลับหน้ารวมสินค้า

Read story