Category: เก้าอี้จัดงานเลี้ยง

You are here:

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TM99A

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TM99A รหัสสินค้า: TM-TM99Aรายละเอียด: เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาเหล็กเหลี่ยม ชุบโครเมียม พิเศษมีเหล็กคาดเอขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 440x550x910 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.โครงขาและโครงพนักพิงทำจากเหล็กชุบโครเมียม มีรุ่นที่เพิ่มความแข็งแรงพิเศษเพื่อรับน้ำหนักโดยใช้เหล็กคาดเพิ่มที่ขาเป็นรูปทรงเอหรือมีรุ่นที่เพิ่มความแข็งแรงพิเศษของเบาะ 2.ฟองน้ำ เกรดเอ คืนตัวเร็ว3.เบาะหุ้มหนังเทียมอย่างหนา   กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TK77A

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TK77A รหัสสินค้า: TM-TK77Aรายละเอียด: เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาเหล็กเหลี่ยม ชุบโครเมียม พิเศษมีเหล็กคาดล่างและคาดเอขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 440x550x910 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.โครงขาและโครงพนักพิงทำจากเหล็กชุบโครเมียม มีรุ่นที่เพิ่มความแข็งแรงพิเศษเพื่อรับน้ำหนักโดยใช้เหล็กคาดเพิ่มที่ขาเป็นรูปทรงเอหรือมีรุ่นที่เพิ่มความแข็งแรงพิเศษของเบาะ โดยใช้เหล็กคาดล่างเบาะนั่ง2.ฟองน้ำ เกรดเอ คืนตัวเร็ว3.เบาะหุ้มหนังเทียมอย่างหนา   กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TM 99

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TM 99 รหัสสินค้า: TM-TM99รายละเอียด: เก้าอี้จัดเลี้ยง รุ่นมาตราฐาน ขาเหล็กเหลี่ยม ชุบโครเมียมขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 440x550x910 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.โครงขาและโครงพนักพิงทำจากเหล็กชุบโครเมียม 2.ฟองน้ำ เกรดเอ คืนตัวเร็ว3.เบาะหุ้มหนังเทียมอย่างหนา   กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TK 77

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TM 77 รหัสสินค้า: TM-TM77รายละเอียด: เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาเหล็กเหลี่ยม ชุบโครเมียม พิเศษมีเหล็กคาดล่างขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 440x550x910 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.โครงขาและโครงพนักพิงทำจากเหล็กชุบโครเมียม มีรุ่นที่เพิ่มความแข็งแรงพิเศษของเบาะ โดยใช้เหล็กคาดล่างเบาะนั่ง2.ฟองน้ำ เกรดเอ คืนตัวเร็ว3.เบาะหุ้มหนังเทียมอย่างหนา   กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TM 44

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TM 44 รหัสสินค้า: TM-TTM44รายละเอียด: เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาคาดเอ หลังโค้ง รูปทรงสวยงามขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 440x550x910 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.โครงขาและโครงพนักพิงทำจากเหล็กชุบโครเมียม มีรุ่นที่เพิ่มความแข็งแรงพิเศษเพื่อรับน้ำหนักโดยใช้เหล็กคาดเพิ่มที่ขาเป็นรูปทรงเอ2.ฟองน้ำ เกรดเอ คืนตัวเร็ว3.เบาะหุ้มหนังเทียมอย่างหนา   กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TK 66

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TK 66 รหัสสินค้า: PP-TK66รายละเอียด: เก้าอี้จัดเลี้ยง ขาชุบโครเมียม เหล็กหนาพิเศษ 1.2มม.ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 410x480x910 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.โครงขาและโครงพนักพิงทำจากเหล็กชุบโครเมียม 2.ฟองน้ำ เกรดเอ คืนตัวเร็ว3.เบาะหุ้มหนังเทียมอย่างหนา   กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TM106

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง TM106 รหัสสินค้า: TM-TTM44รายละเอียด: เก้าอี้จัดเลี้ยง รุ้น Princess ขาเหล็กกลม ชุบโครเมียมขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 495x570x910 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม1.โครงขาและโครงพนักพิงทำจากเหล็กชุบโครเมียม มีรุ่นที่เพิ่มความแข็งแรงพิเศษเพื่อรับน้ำหนักโดยใช้เหล็กคาดเพิ่มที่ขาเป็นรูปทรงเอหรือมีรุ่นที่เพิ่มความแข็งแรงพิเศษของเบาะ โดยใช้เหล็กคาดล่างเบาะนั่ง2.ฟองน้ำ เกรดเอ คืนตัวเร็ว3.เบาะหุ้มหนังเทียมอย่างหนา   กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง C109

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง C109 Stacking Chair รหัสสินค้า: TY-C109รายละเอียด: เก้าอี้เอนกประสงค์รายละเอียดเพิ่มเติม: ขาชุบโครเมียม หุ้มหนัง PVC และหุ้มผ้าฝ้าย Fขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 500x610x810 มม. กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง C-108

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง C108 Stacking Chair รหัสสินค้า: TY-C108รายละเอียด: เก้าอี้เอนกประสงค์รายละเอียดเพิ่มเติม: ขาชุบโครเมียม หุ้มหนัง PVC และหุ้มผ้าฝ้าย Fขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 485x540x875 มม. กลับหน้ารวมสินค้า

Read story

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง C-107A

เก้าอี้จัดงานเลี้ยง C107A Stacking Chair รหัสสินค้า: TY-C107Aรายละเอียด: เก้าอี้เอนกประสงค์รายละเอียดเพิ่มเติม: ขาชุบโครเมียม หุ้มหนัง PVC และหุ้มผ้าฝ้าย Fขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 490x500x906 มม. กลับหน้ารวมสินค้า

Read story