Category: สินค้าชุด

You are here:

สินค้าชุด CF665 ชุดโต๊ะประชุม 32-34 ที่นั่ง

สินค้าชุด CF665 ชุดโต๊ะประชุม 32-34 ที่นั่ง Model : 2S-TM-CF665-32S เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชุดโต๊ะประชุม 32-34 ที่นั่ง ชุดประชุม A รหัสสินค้า: CF665รายละเอียด: ชุดประชุม 32-34 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 8.5 เมตร ลึก 7.5 เมตร เป็นอย่างน้อยขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): TMCF615 150x60x75 cm.: TMCFN60 ชุดประชุม B (รวมเก้าอี้) รหัสสินค้า: CF665รายละเอียด: ชุดประชุม 32-34 ที่นั่ง รวมเก้าอี้ประธาน 12A = 1 ตัวเก้าอี้รุ่น CP12LV = 33 ตัว รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 8.5 เมตร ลึก…

Read story

สินค้าชุด CF870 ชุดโต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง

สินค้าชุด CF870 ชุดโต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง Model : 2S-TM-CF870-28S เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชุดประชุม A รหัสสินค้า: CF870รายละเอียด: ชุดโต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 11 เมตรลึก 3.5 เมตร เป็นอย่างน้อยขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): TMCF618 (W)1800x(D)600X(H)750: TMCF151 เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm ชุดประชุม B (รวมเก้าอี้) รหัสสินค้า: CF870รายละเอียด: ชุดโต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง รวมเก้าอี้ประธาน 12A = 1 ตัวเก้าอี้รุ่น CP12LV = 27 ตัว รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 11 เมตร ลึก 3.5 เมตร…

Read story

สินค้าชุด CF900 ชุดโต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง

สินค้าชุด CF900 ชุดโต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง Model : 2S-TM-CF900-24S เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชุดประชุม A รหัสสินค้า: CF900รายละเอียด: ชุดโต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 11 เมตร ลึก 3 เมตร เป็นอย่างน้อยขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): TMCF615 150x60x75 cm.: TMCF151 เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm ชุดประชุม B (รวมเก้าอี้) รหัสสินค้า: CF900รายละเอียด: ชุดโต๊ะประชุม 24 ที่นั่ง รวมเก้าอี้ประธาน 12A = 1 ตัวเก้าอี้รุ่น CP12LV = 23 ตัว รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 11 เมตร ลึก…

Read story

สินค้าชุด CF750 ชุดโต๊ะประชม 20 ที่นั่ง

สินค้าชุด CF750 ชุดโต๊ะประชม 20 ที่นั่ง Model : 2S-TM-CF750-20S เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชุดประชุม A รหัสสินค้า: CF750รายละเอียด: ชุดประชุม 20 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 9.5 เมตร ลึก 3 เมตร เป็นอย่างน้อยขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): TMCF615 150x60x75 cm.: TMCF151 เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm ชุดประชุม B (รวมเก้าอี้) รหัสสินค้า: CF750รายละเอียด : ชุดประชุม 20 ที่นั่ง รวมเก้าอี้ประธาน 12A = 1 ตัวเก้าอี้รุ่น CP12LV = 19 ตัว รายละเอียดเพิ่มเติม : เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 9.5…

Read story

สินค้าชุด CF510 ชุดโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง

สินค้าชุด CF510 ชุดโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง CF510 ชุดโต๊ะประชุม 16 ที่นั่งModel : CF510เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รหัสสินค้า: CF510รายละเอียด: ชุดโต๊ะประชุม 16 ที่นั่งรายละเอียดเพิ่มเติม:ขนาดกว้าง*ลึก*สูง:จำนวน: TMCF618 : 4 ตัว: TMCF151 : 2 ตัว กลุ่มสินค้าชุด เฟอร์นิเจอร์สำนักงานหลากหลายรูปแบบให้เลือก ตามความต้องการ

Read story

สินค้าชุด CF450 ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง

สินค้าชุด CF450 ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง CF450 ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่งModel : CF450เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รหัสสินค้า: CF450รายละเอียด: ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่งรายละเอียดเพิ่มเติม:ขนาดกว้าง*ลึก*สูง :จำนวน: TMCF615 : 4 ตัว: TMCF151 : 2 ตัว กลุ่มสินค้าชุด เฟอร์นิเจอร์สำนักงานหลากหลายรูปแบบให้เลือก ตามความต้องการ

Read story

สินค้าชุด CF580 ชุดโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง

สินค้าชุด CF580 ชุดโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชุดโต๊ะประชุม 16 ที่นั่งชุดประชุม Aรหัสสินค้า: CF580รายละเอียด: ชุดประชุม 16 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 7.8 เมตร ลึก 4.8 เมตร เป็นอย่างน้อยขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): TMCF615 150x60x75 cm.: TMCFN60 ชุดประชุม B (รวมเก้าอี้) รหัสสินค้า: CF580รายละเอียด: ชุดประชุม 16 ที่นั่ง รวมเก้าอี้ประธาน 12A = 1 ตัวเก้าอี้รุ่น CP12LV = 15 ตัว รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 7.8 เมตร ลึก 4.8 เมตร เป็นอย่างน้อยขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.):…

Read story

สินค้าชุด CF260R

สินค้าชุด CF260R CF260R ชุดประชุม Model : CF260R รหัสสินค้า : CF260R รายละเอียด : ชุดประชุม 8 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม : ขนาดกว้าง*ลึก*สูง : 2600x1400x750 มม. กลุ่มสินค้าชุด เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน หลากหลายรูปแบบให้เลือก ตามความต้องการ

Read story

สินค้าชุด CF420

สินค้าชุด CF420 CF420 ชุดโต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง Model : CF420 รหัสสินค้า : CF420 รายละเอียด : ชุดโต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม : ขนาดกว้าง*ลึก*สูง :จำนวน : TMCF615 : 150x60x75 ซม. : 4 ตัว : TMCF608 : 80x60x75 ซม. : 2 ตัว : TMCFN60 : 65x65x75 ซม. : 4 ตัว กลุ่มสินค้าชุด เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน หลากหลายรูปแบบให้เลือก ตามความต้องการ

Read story

สินค้าชุด CF 300

สินค้าชุด CF 300 CF 300 โต๊ะประชุม 8-10 ที่นั่ง Model : CF 300 รหัสสินค้า : CF300 รายละเอียด : ชุดประชุม 8-10 ที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม : ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : TMCF615 150x60x75 cm. : TMCF151 เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm กลุ่มสินค้าชุด เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน หลากหลายรูปแบบให้เลือก ตามความต้องการ

Read story