Category: มินิสกรีนมีขอบเฟรม

You are here:

มินิสกรีนมีขอบเฟรม MN

มินิสกรีนมีขอบเฟรม MN มินิสกรีน ประเทภ ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง/มินิสกรีน เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงาน ช่วยทำพื้นที่ให้สำนักงานให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ ตามขนาดความต้องการ เลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม้สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า

Read story