Category: ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL

You are here:

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก รหัสสินค้า: JP-FC742รายละเอียด: ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชักขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 461x616x720 มม. รหัสสินค้า: JP-FC743รายละเอียด: ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชักขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 461x616x1020 มม. รหัสสินค้า: JP-FC744รายละเอียด: ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชักขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 461x616x1322 มม. รายละเอียดเพิ่ม : ผลิตสี เทาเข้ม,เทาสลับ กลุ่มตู้เหล็ก TMCL เฟอร์นิเจอร์สำนักงานใช้เหล็กหนา 0.5 mm. แข็งแรง ทนทาน เคลื่อนย้านง่าย ป้องกันฟลวก เชื้อรา และความชื้นเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงานและในบ้าน

Read story

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL ตู้เก็บเอกสาร

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL ตู้เก็บเอกสาร รหัสสินค้า: JP-MD10รายละเอียด: ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชักขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 461x616x720 มม. รหัสสินค้า: JP-MD15รายละเอียด: ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชักขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 461x616x1020 มม. รายละเอียดเพิ่ม : ผลิตสี เทาเข้ม,เทาสลับ กลุ่มตู้เหล็ก TMCL เฟอร์นิเจอร์สำนักงานใช้เหล็กหนา 0.5 mm. แข็งแรง ทนทาน เคลื่อนย้านง่าย ป้องกันฟลวก เชื้อรา และความชื้นเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงานและในบ้าน

Read story

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL ตู้บานเลื่อนกระจก

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL ตู้บานเลื่อนกระจก รหัสสินค้า: JP-SD023รายละเอียด: ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุตขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 880x408x878 มม. รหัสสินค้า: JP-SD024รายละเอียด: ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุตขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1190x408x878 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม : ผลิตสี เทาสลับ,ครีม   กลุ่มตู้เหล็ก TMCL เฟอร์นิเจอร์สำนักงานใช้เหล็กหนา 0.5 mm. แข็งแรง ทนทาน เคลื่อนย้านง่าย ป้องกันฟลวก เชื้อรา และความชื้นเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงานและในบ้าน

Read story

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL ตู้บานเลื่อนทึบ

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL ตู้บานเลื่อนทึบ รหัสสินค้า: JP-SD013รายละเอียด: ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุตขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 880x408x878 มม. รหัสสินค้า: JP-SD014รายละเอียด: ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุตขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 1190x408x878 มม. รายละเอียดเพิ่มเติม : ผลิตสี เทาสลับ,ครีม   กลุ่มตู้เหล็ก TMCL เฟอร์นิเจอร์สำนักงานใช้เหล็กหนา 0.5 mm. แข็งแรง ทนทาน เคลื่อนย้านง่าย ป้องกันฟลวก เชื้อรา และความชื้นเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงานและในบ้าน

Read story

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL ตู้ล็อคเกอร์

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL ตู้ล็อคเกอร์ รหัสสินค้า: JP-LK006รายละเอียด: ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่องขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 461x616x720 มม. รหัสสินค้า: JP-LK009รายละเอียด: ตู้ล็อคเกอร์ 9 ช่องขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 461x616x1020 มม. รหัสสินค้า: JP-LK012รายละเอียด: ตู้ล็อคเกอร์ 12 ช่องขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 461x616x1322 มม. รหัสสินค้า: JP-LK018รายละเอียด: ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่องขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 461x616x1322 มม. รายละเอียดเพิ่ม : ผลิตสี เทาสลับ,ครีม กลุ่มตู้เหล็ก TMCL เฟอร์นิเจอร์สำนักงานใช้เหล็กหนา 0.5 mm. แข็งแรง ทนทาน เคลื่อนย้านง่าย ป้องกันฟลวก เชื้อรา และความชื้นเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงานและในบ้าน

Read story

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL CB72 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด

ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ TMCL TMC1202E รหัสสินค้า: JP-CB72รายละเอียด: ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดรายละเอียกเพิ่ม : ผลิตสี เทาเข้ม,เทาสลับ,ครีมขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.): 915x457x1830 มม. ตู้เหล็ก 2 บานเปิดเอนกประสงค์ TMCLนอกจากเหมาะสำหรับการใช้งานในสำนักงานแล้ว ยิ่งเหมาะสำหรับการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องกีฬา และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ

Read story