Category: ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL

You are here:

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-10 W

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-10 W รหัสสินค้า : CPT-10 Wรายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดมือผลัก 10 ตู้ (2ตู้เดี่ยว 4ตู้คู่)รายละเอียดเพิ่มเติม : ครีม,เทาอ่อน,เทาควันบุหรี่ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 3820*914*1980 มม.   ความจุแฟ้มตั้ง 3 นิ้วชั้นละ (แฟ้ม) ตู้ละ (แฟ้ม) รวม (แฟ้ม)11             44          440   – สามารถรับน้ำหนักได้สูง 30-50 กก./ชิ้น หรือ น้ำหนักตู้รวม 500 กก. โดยใช้แรงพลัก 6 กก.– โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-9 W

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-9 W  รหัสสินค้า : CPT-9 Wรายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดมือผลัก 9 ตู้ (1 ตู้เดี่ยว 4ตู้คู่)รายละเอียดเพิ่มเติม : ครีม,เทาอ่อน,เทาควันบุหรี่ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 3850*1217*2135 มม.   ความจุแฟ้มตั้ง 3 นิ้วชั้นละ (แฟ้ม) ตู้ละ (แฟ้ม) รวม (แฟ้ม)11             44          396   – สามารถรับน้ำหนักได้สูง 30-50 กก./ชิ้น หรือ น้ำหนักตู้รวม 500 กก. โดยใช้แรงพลัก 6 กก.–…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-8 W

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-8 W รหัสสินค้า : CPT-8 Wรายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดมือผลัก 8 ตู้ (2ตู้เดี่ยว 3ตู้คู่)รายละเอียดเพิ่มเติม : ครีม,เทาอ่อน,เทาควันบุหรี่ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 3180*914*1980 มม.   ความจุแฟ้มตั้ง 3 นิ้วชั้นละ (แฟ้ม) ตู้ละ (แฟ้ม) รวม (แฟ้ม)11             44          352   – สามารถรับน้ำหนักได้สูง 30-50 กก./ชิ้น หรือ น้ำหนักตู้รวม 500 กก. โดยใช้แรงพลัก 6 กก.– โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-7 W

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-7 W  รหัสสินค้า : CPT-7รายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดมือผลัก 8 ตู้ ((2ตู้เดี่ยว 3ตู้คู่)รายละเอียดเพิ่มเติม : ครีม,เทาอ่อน,เทาควันบุหรี่ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 3180*914*1980 มม. ความจุแฟ้มตั้ง 3 นิ้วชั้นละ (แฟ้ม) ตู้ละ (แฟ้ม) รวม (แฟ้ม)11             44          352 – สามารถรับน้ำหนักได้สูง 30-50 กก./ชิ้น หรือ น้ำหนักตู้รวม 500 กก. โดยใช้แรงพลัก 6 กก.– โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-6 W

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-6 W รหัสสินค้า : CPT-6 Wรายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดมือผลัก 6 ตู้ (2ตู้เดี่ยว 2ตู้คู่)รายละเอียดเพิ่มเติม : ครีม,เทาอ่อน,เทาควันบุหรี่ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 2540*914*1980 มม.   ความจุแฟ้มตั้ง 3 นิ้วชั้นละ (แฟ้ม) ตู้ละ (แฟ้ม) รวม (แฟ้ม)11             44          264   – สามารถรับน้ำหนักได้สูง 30-50 กก./ชิ้น หรือ น้ำหนักตู้รวม 500 กก. โดยใช้แรงพลัก 6 กก.– โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-5 W

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-5 W รหัสสินค้า : CPT-5 Wรายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดมือผลัก 5 ตู้ (1 ตู้เดี่ยว 2ตู้คู่)รายละเอียดเพิ่มเติม : ครีม,เทาอ่อน,เทาควันบุหรี่ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 2380*1217*2135 มม.   ความจุแฟ้มตั้ง 3 นิ้วชั้นละ (แฟ้ม) ตู้ละ (แฟ้ม) รวม (แฟ้ม)11             44          220   – สามารถรับน้ำหนักได้สูง 30-50 กก./ชิ้น หรือ น้ำหนักตู้รวม 500 กก. โดยใช้แรงพลัก 6 กก.–…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-4 W

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่แบบพวงมาลัย ยี่ห้อ TMCL CPT-4 W รหัสสินค้า : CPT-4 Wรายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดมือผลัก 4 ตู้ (2ตู้เดี่ยว 1ตู้คู่)รายละเอียดเพิ่มเติม : ครีม,เทาอ่อน,เทาควันบุหรี่ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 1900*914*1980 มม.   ความจุแฟ้มตั้ง 3 นิ้วชั้นละ (แฟ้ม) ตู้ละ (แฟ้ม) รวม (แฟ้ม)11             44          176   – สามารถรับน้ำหนักได้สูง 30-50 กก./ชิ้น หรือ น้ำหนักตู้รวม 500 กก. โดยใช้แรงพลัก 6 กก.– โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า…

Read story