Category: ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO

You are here:

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-409

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-409 รหัสสินค้า : CPT-409รายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดพวงมาลัย 4ตู้เดี่ยว 16 ตู้คู่ 4 แถวรายละเอียดเพิ่มเติม : ครีมอ่อน, ขาว/เขียว,ขาว/ส้มขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 3820x4880x2250 มม.ชุดตู้ประกอบด้วย1.ชุดตู้คู่บานเปิดเคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุด2.ชุดตู้คู่เคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 12 ชุด3.ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุดแต่ละตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้นจำนวน 5 แผ่น/ตู้(รวมชั้นล่างสุด) สามารถปรับระดับได้รวม 5 ช่อง รุ่น GT-120 Series ,มอก.1496-2541รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 2 ปี โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-407

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-407 รหัสสินค้า : CPT-407รายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดพวงมาลัย 4ตู้เดี่ยว 12 ตู้คู่ 4 แถวรายละเอียดเพิ่มเติม : ครีมอ่อน, ขาว/เขียว,ขาว/ส้มขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 3180x4880x2250 มม.ชุดตู้ประกอบด้วย1.ชุดตู้คู่บานเปิดเคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุด2.ชุดตู้คู่เคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 8 ชุด3.ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุดแต่ละตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้นจำนวน 5 แผ่น/ตู้(รวมชั้นล่างสุด) สามารถปรับระดับได้รวม 5 ช่อง รุ่น GT-120 Series ,มอก.1496-2541รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 2 ปี โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-405

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-405 รหัสสินค้า : CPT-405รายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดพวงมาลัย 4ตู้เดี่ยว 8 ตู้คู่ 4 แถวรายละเอียดเพิ่มเติม : ครีมอ่อน, ขาว/เขียว,ขาว/ส้มขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 2540x4880x2250 มม.ชุดตู้ประกอบด้วย1.ชุดตู้คู่บานเปิดเคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุด2.ชุดตู้คู่เคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 4 ชุด3.ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุดแต่ละตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้นจำนวน 5 แผ่น/ตู้(รวมชั้นล่างสุด) สามารถปรับระดับได้รวม 5 ช่อง รุ่น GT-120 Series ,มอก.1496-2541รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 2 ปี โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-309

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-309 รหัสสินค้า : CPT-309รายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดพวงมาลัย 3ตู้เดี่ยว 12 ตู้คู่ 3 แถวรายละเอียดเพิ่มเติม : ครีมอ่อน, ขาว/เขียว,ขาว/ส้มขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 3820x3660x2250 มม.ชุดตู้ประกอบด้วย1.ชุดตู้คู่บานเปิดเคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุด2.ชุดตู้คู่เคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 9 ชุด3.ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุดแต่ละตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้นจำนวน 5 แผ่น/ตู้(รวมชั้นล่างสุด) สามารถปรับระดับได้รวม 5 ช่อง รุ่น GT-120 Series ,มอก.1496-2541รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 2 ปี โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-307

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-307 รหัสสินค้า : CPT-307รายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดพวงมาลัย 3ตู้เดี่ยว 9 ตู้คู่ 3 แถวรายละเอียดเพิ่มเติม : ครีมอ่อน, ขาว/เขียว,ขาว/ส้มขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 3180x3660x2250 มม.ชุดตู้ประกอบด้วย1.ชุดตู้คู่บานเปิดเคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุด2.ชุดตู้คู่เคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 6 ชุด3.ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุดแต่ละตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้นจำนวน 5 แผ่น/ตู้(รวมชั้นล่างสุด) สามารถปรับระดับได้รวม 5 ช่อง รุ่น GT-120 Series ,มอก.1496-2541รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 2 ปี โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-305

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-305 รหัสสินค้า : CPT-305รายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดพวงมาลัย 3ตู้เดี่ยว 6 ตู้คู่ 3 แถวรายละเอียดเพิ่มเติม : ครีมอ่อน, ขาว/เขียว,ขาว/ส้มขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 2540x3660x2250 มม.ชุดตู้ประกอบด้วย1.ชุดตู้คู่บานเปิดเคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุด2.ชุดตู้คู่เคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 3 ชุด3.ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุดแต่ละตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้นจำนวน 5 แผ่น/ตู้(รวมชั้นล่างสุด) สามารถปรับระดับได้รวม 5 ช่อง รุ่น GT-120 Series ,มอก.1496-2541รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 2 ปี โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-209

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-209 รหัสสินค้า : CPT-209รายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดพวงมาลัย 2ตู้เดี่ยว 8 ตู้คู่ 2 แถวรายละเอียดเพิ่มเติม : ครีมอ่อน, ขาว/เขียว,ขาว/ส้มขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 3820x2440x2250 มม.ชุดตู้ประกอบด้วย1.ชุดตู้คู่บานเปิดเคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุด2.ชุดตู้คู่เคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 6 ชุด3.ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุดแต่ละตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้นจำนวน 5 แผ่น/ตู้(รวมชั้นล่างสุด) สามารถปรับระดับได้รวม 5 ช่อง รุ่น GT-120 Series ,มอก.1496-2541รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 2 ปี โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-207

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-207 รหัสสินค้า : CPT-207รายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดพวงมาลัย 2ตู้เดี่ยว 6 ตู้คู่ 2 แถวรายละเอียดเพิ่มเติม : ครีมอ่อน, ขาว/เขียว,ขาว/ส้มขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 3180x2440x2250 มม.ชุดตู้ประกอบด้วย1.ชุดตู้คู่บานเปิดเคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุด2.ชุดตู้คู่เคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 4 ชุด3.ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุดแต่ละตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้นจำนวน 5 แผ่น/ตู้(รวมชั้นล่างสุด) สามารถปรับระดับได้รวม 5 ช่อง รุ่น GT-120 Series ,มอก.1496-2541รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 2 ปี โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-205

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-205 รหัสสินค้า : CPT-205รายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดพวงมาลัย 2ตู้เดี่ยว 4 ตู้คู่ 2 แถวรายละเอียดเพิ่มเติม : ครีมอ่อน, ขาว/เขียว,ขาว/ส้มขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 2540x2440x2250 มม.ชุดตู้ประกอบด้วย1.ชุดตู้คู่บานเปิดเคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุด2.ชุดตู้คู่เคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 2 ชุด3.ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุดแต่ละตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้นจำนวน 5 แผ่น/ตู้(รวมชั้นล่างสุด) สามารถปรับระดับได้รวม 5 ช่อง รุ่น GT-120 Series ,มอก.1496-2541รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 2 ปี โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7…

Read story

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-111

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO CPT-111 รหัสสินค้า : CPT-111รายละเอียด : ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ชนิดพวงมาลัย 1ตู้เดี่ยว 5 ตู้คู่ 1 แถวรายละเอียดเพิ่มเติม : ครีมอ่อน, ขาว/เขียว,ขาว/ส้มขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 4460x1220x2250 มม.ชุดตู้ประกอบด้วย1.ชุดตู้คู่บานเปิดเคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุด2.ชุดตู้คู่เคลื่อนที่ได้ ยาว 640xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 4 ชุด3.ชุดตู้เดี่ยวไม่เคลื่อนที่ ยาว 320xกว้าง1220xสูง2100 มม.(ไม่รวมฐาน) 1 ชุดแต่ละตู้ประกอบด้วยแผ่นชั้นจำนวน 5 แผ่น/ตู้(รวมชั้นล่างสุด) สามารถปรับระดับได้รวม 5 ช่อง รุ่น GT-120 Series ,มอก.1496-2541รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 2 ปี โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC หนา 0.7…

Read story