สถานที่ :โรงพยาบาลอินทรารัตน์ project : พาร์ทิชั่น เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน