สถานที่ : โรงพยาบาลสงฆ์ project : เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน