สถานที่ : อาคารศูนย์ควบคุมกลาง พัทยา CCB2 project : พาร์ทิชั่น