แผงกั้นชนิดไม่มีเฟรม

TMCL TMF

ฉากกั้นห้อง TMCL TMF แผงผ้าทึบ มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ
Model : TMCL TMF

TMCL
ฉากกั้นห้อง แผงผ้าทึบ มีทั้งชนิดมีกล่องไฟและไม่มีกล่องไฟ
ประเภท ปาร์ติชั่น/ฉากกั้นห้อง เพื่อจัดสำนักงานให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย เพิ่มบรรยากาศในการทำงานช่วยทำพื้นที่ในสำนักงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถต่อเติมได้ตามขนาดความต้องการ เลือกสีสันได้ตามต้องการ รูปแบบไม่สลับซับซ้อน ง่ายต่อการประกอบ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบแพ็คกิ้งเรียบร้อย รัดกุม ครบถ้วน แข็งแรง ง่ายต่อการตรวจเช็ค ผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า