เก้าอี้จัดเลี้ยง ขึ้นชื่อว่า เป็นเก้าอี้อเนกประสงค์

ใช่้งานได้หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า มีความแข็งแรง คงทนเป็นอย่างมาก สามารถซ้อนเก็บได้เป็นระเบียบ  ใช้งานง่าย ขนย้ายสะดวกสบาย