สินค้าชุด

CF870 ชุดโต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง

Model : 2S-TM-CF870-28S เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชุดประชุม A

รหัสสินค้า: CF870
รายละเอียด: ชุดโต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 11 เมตรลึก 3.5 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF618 (W)1800x(D)600X(H)750
: TMCF151 เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm

ชุดประชุม B (รวมเก้าอี้)

รหัสสินค้า: CF870
รายละเอียด: ชุดโต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง รวม
เก้าอี้ประธาน 12A = 1 ตัว
เก้าอี้รุ่น CP12LV = 27 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 11 เมตร ลึก 3.5 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF618 (W)1800x(D)600X(H)750
: TMCF151 เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm

ชุดประชุม D (รวมเก้าอี้)

รหัสสินค้า: CF870
รายละเอียด: ชุดโต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง รวม
เก้าอี้ประธานรุ่น 12A = 1 ตัว
เก้าอี้รุ่น SR2VGP = 27 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 11 เมตร ลึก 3.5 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF618 (W)1800x(D)600X(H)750
: TMCF151 เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm

ชุดประชุม E (รวมเก้าอี้)

รหัสสินค้า: CF870
รายละเอียด: ชุดโต๊ะประชุม 28 ที่นั่ง รวม
เก้าอี้ประธานรุ่น 12A = 1 ตัว
เก้าอี้รุ่น TM44 = 28 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 11 เมตร ลึก 3.5 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF618 (W)1800x(D)600X(H)750
: TMCF151 เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm