สินค้าชุด

CF665 ชุดโต๊ะประชุม 32-34 ที่นั่ง

Model : 2S-TM-CF665-32S เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชุดโต๊ะประชุม 32-34 ที่นั่ง

ชุดประชุม A

รหัสสินค้า: CF665
รายละเอียด: ชุดประชุม 32-34 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 8.5 เมตร ลึก 7.5 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF615 150x60x75 cm.
: TMCFN60

ชุดประชุม B (รวมเก้าอี้)

รหัสสินค้า: CF665
รายละเอียด: ชุดประชุม 32-34 ที่นั่ง รวม
เก้าอี้ประธาน 12A = 1 ตัว
เก้าอี้รุ่น CP12LV = 33 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 8.5 เมตร ลึก 7.5 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF615 150x60x75 cm.
: TMCFN60

ชุดประชุม D (รวมเก้าอี้)

รหัสสินค้า: CF665
รายละเอียด: ชุดประชุม 32-34 ที่นั่ง รวม
เก้าอี้ประธานรุ่น 12A = 1 ตัว
เก้าอี้รุ่น SR2VGP = 33 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 8.5 เมตร ลึก 7.5 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF615 150x60x75 cm.
: TMCFN60

ชุดประชุม E (รวมเก้าอี้)

รหัสสินค้า: CF665
รายละเอียด: ชุดประชุม 32-34 ที่นั่ง รวม
เก้าอี้ประธานรุ่น 12A = 1 ตัว
เก้าอี้รุ่น TM44 = 33 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 8.5 เมตร ลึก 7.5 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF615 150x60x75 cm.
: TMCFN60