สินค้าชุด

CF580 ชุดโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชุดโต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง
ชุดประชุม A
รหัสสินค้า: CF580
รายละเอียด: ชุดประชุม 16 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 7.8 เมตร ลึก 4.8 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF615 150x60x75 cm.
: TMCFN60

ชุดประชุม B (รวมเก้าอี้)


รหัสสินค้า: CF580
รายละเอียด: ชุดประชุม 16 ที่นั่ง รวม
เก้าอี้ประธาน 12A = 1 ตัว
เก้าอี้รุ่น CP12LV = 15 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 7.8 เมตร ลึก 4.8 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF615 150x60x75 cm.
: TMCFN60

ชุดประชุม D (รวมเก้าอี้)

รหัสสินค้า: CF580
รายละเอียด : ชุดประชุม 16 ที่นั่ง รวม
เก้าอี้ประธานรุ่น 12A = 1 ตัว
เก้าอี้รุ่น SR2VGP = 15 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 7.8 เมตร ลึก 4.8 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF615 150x60x75 cm.
: TMCFN60

ชุดประชุม E (รวมเก้าอี้)

รหัสสินค้า: CF580
รายละเอียด: ชุดประชุม 16 ที่นั่ง รวม
เก้าอี้ประธานรุ่น 12A = 1 ตัว
เก้าอี้รุ่น TM44 = 15 ตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม: เหมาะกับห้องขนาดกว้าง 7.8 เมตรลึก 4.8 เมตร เป็นอย่างน้อย
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.)
: TMCF615 150x60x75 cm.
: TMCFN60