สถานที่ :โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ project : เก้าอี้จัดเลี้ยง