สถานที่ :โรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา project : เก้าอี้สำนักงาน