สถานที่ : โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี project : พาร์ทิชั่น