สถานที่ :โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง project : เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน