สถานที่ : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์ project : มิสกรีนกั้นโต๊ะทำงาน