สถานที่ : โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ พังงา project : พาร์ทิชั่น