สถานที่ :องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน project : พาร์ทิชั่น เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน