สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง project : พาร์ทิชั่น