สถานที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกิติยา project : เก้าอี้แถว เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน