สถานที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม็คม่าแมน project : พาร์ทิชั่น