สถานที่ :ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ทวีชัย ก่อสร้าง project : เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน