สถานที่ : สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย project : พาร์ทิชั่น