สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก project : กระดานไวท์บอร์ด