สถานที่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ project : แผ่นมินิสกรีน