สถานที่ : บริษัท 108 โอเอ จำกัด project : เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน