สถานที่ : บริษัท แสงภูมิ แมททีเรียล จำกัด project : ชุดโต๊ะประชุม