สถานที่ :บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด project : พาร์ทิชั่น