สถานที่ : บริษัท เอ. พี. ซี. ไอ. จำกัด project :พาร์ทิชั่น