สถานที่ : บริษัท เอ.ซี.ห้องเย็น จำกัด project : พาร์ทิชั่น