สถานที่ : บริษัท พริ้นท์ ดีว่าส์ จำกัด project : เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน