สถานที่ :บริษัท ซีเอชเอส-เอเซีย เคมิคอล จำกัด project : มินิสกรีนและพาร์ทิชั่น