สถานที่ : บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด project : เก้าอี้สำนักงาน