สถานที่ : บริษัทเอ็กซ์รีเอเซียจำกัด project : พาร์ทิชั่น