สถานที่ : บริษัทเคอาร์เอเอ็นจิเนียริ่งจำกัด project : พาร์ทิชั่้น