สถานที่ : บริษัทอดิรีซอร์ทซิงจำกัด project : พาร์ทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย และ โต๊ะสำนักงาน