สถานที่ :บริษัทบีเจซีเฮฟวี่อินดัสทรีจำกัดมหาชน project : พาร์ทิชั่น