สถานที่ : บริษัททองอินซีจำกัด project : พาร์ทิชั่้น