สถานที่ : ที่ทำการปกคองอำเภอบางบ่อ project : เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน